HISTÓRIA

Styron s.r.o. začal už v roku 1989 vlastnú výrobu vypúšťacích
systémov na výrobných linkách. Podnikateľským zameraním je
spracovávanie plastov, výroba odtokových systémov, plastových
debničiek a uvádzanie produktov na trh. Počas 27 rokov našej
činnosti sme vyvinuli veľké množstvo produktov a získali sme
významné postavanie na domácom, ale aj zahraničnom trhu so
sanitárnym tovarom, ktoré rastie z roka na rok.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAŠE TECHNOLÓGIE

Ako výsledok myslenia na životné prostredie v Styron s.r.o  všetky
suroviny, výrobné technológie a vývojové práce spĺňajú normu
ISO 14001. Náš systém riadenia kvality funguje v súlade s normou EN
ISO 9001 od roku 2001. Naším cieľom je, aby sme spĺňali požiadavky
kladené na nás a mohli súperiť s dovážanými produktami.INOVÁCIE

Neustále zlepšovanie, vynikajúca kvalita výrobkov, vysoko
kvalifikované technické vzdelanie, vlastná nástrojáreň a
kvalifikovaná pracovná sila umožňujú vyhľadávanie a prijímanie
rôznych výziev. Našim zákazníkom poskytujeme vyhľadávanú kvalitu
a dizajn.